Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Rulingbeleid; overgangsrecht
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Omvorming van de huidige rulingpraktijk in een APA-/ATR-praktijk
3. Overgangsregeling lopende rulings, vóór 1 april 2001 ingediende rulingverzoeken en ‘rulingachtigen’
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 21 augustus 2010. U leest nu de tekst die gold op 20 augustus 2010.

Rulingbeleid; overgangsrecht

Rulingbeleid; overgangsrecht Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 13036, datum inwerkingtreding 21-08-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010.
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 13036, datum inwerkingtreding 21-08-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010.
1. Inleiding
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 13036, datum inwerkingtreding 21-08-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010.

In vervolg op mijn brief van 20 november 2000, G 2000-454, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal deel ik ten aanzien van het rulingbeleid het volgende mee.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 13036, datum inwerkingtreding 21-08-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010.
2. Omvorming van de huidige rulingpraktijk in een APA-/ATR-praktijk
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 13036, datum inwerkingtreding 21-08-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010.

In de genoemde brief is aangekondigd dat de huidige rulingpraktijk, die geconcentreerd is bij de Belastingdienst/Grote ondernemingen Rotterdam, wordt gemoderniseerd en wordt omgevormd in een APA-/ATR-praktijk (Advance Pricing Agreement/Advance Tax Ruling-praktijk). Nadat overleg met de Tweede Kamer der Staten-Generaal over deze brief heeft plaatsgevonden, zal de nieuwe praktijk worden ingevoerd. De beoogde ingangsdatum is 1 april 2001. Verzoeken die met ingang van die datum worden ingediend zullen overeenkomstig de nieuwe uitgangspunten worden behandeld. Binnenkort zal ik besluiten publiceren inzake de opzet en werking van de APA-/ATR-praktijk, de vaststelling van verrekenprijzen en het intrekken van het huidige gepubliceerde rulingbeleid.
Reeds nu merk ik op dat, evenals in de huidige rulingpraktijk, ook in de ATR-praktijk zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling kan worden gevraagd.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 13036, datum inwerkingtreding 21-08-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010.
3. Overgangsregeling lopende rulings, vóór 1 april 2001 ingediende rulingverzoeken en ‘rulingachtigen’
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 13036, datum inwerkingtreding 21-08-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010.

Voor nog lopende rulings die sporen met het beleid zoals dat per 31 maart 2001 geldt en die een looptijd hebben die eindigt vóór 31 december 2005, wordt deze looptijd vervangen door een looptijd die eindigt op 31 december 2005, tenzij belastingplichtige wenst vast te houden aan de (eerdere) in de ruling genoemde einddatum.
Voor rulingverzoeken die vóór 1 april 2001 zijn ingediend, zal indien een ruling wordt afgegeven, de bepaling inzake de looptijd als volgt luiden:
‘Deze ruling zal gelden tot en met 31 december 2005 en kan niet worden verlengd.’
Zogenoemde ‘rulingachtigen’, belastingplichtigen die geen ruling hebben aangevraagd maar wel overeenkomstig het gepubliceerde rulingbeleid aangifte doen, kunnen, indien zij op 31 maart 2001 activiteiten verrichten die door het gepubliceerde rulingbeleid worden bestreken en daarvoor aangifte doen conform het op die datum geldende rulingbeleid, dit voortzetten tot en met 31 december 2005.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 13036, datum inwerkingtreding 21-08-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010.