Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Beschrijving
Strafvorderingsbeleid
1. Polaris-systematiek
2. Transigeren of dagvaarden
3. Het voegen van de benadeelde partij
4. Recidive
5. Sancties overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens:
6. Sancties voor als misdrijven aangewezen economische delicten, te weten overtredingen van voorschriften gesteld bij:
7. Sancties voor overtredingen van het voorschrift van artikel 33, lid 3, Arbowet ’98
8. Economisch voordeel
9. Voorlopige maatregel
10. Bijkomende straffen
10.1. (voorwaardelijke) stillegging
10.2. Publicatie vonnis
11. Omvang onderneming
Overgangsrecht
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 30 april 2010. U leest nu de tekst die gold op 29 april 2010.

Artikel 5 Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet

5. Sancties overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens:
art. 6 Arbowet ’98 Besluit risico’s zware ongevallen 1999 art. 10 Arbowet ’98 art. 16, lid 10, Arbowet ’98 Arbobesluit
voorkomen en beperken van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken; verbodsbepalingen in het
voorkomen gevaar voor derden
verbodsbepalingen uit het , voor zover als strafbare feiten aangewezen
Overtredingen waarbij geen of licht letsel is ontstaan
Categorie Transactie Eis ter zitting 1e recidive 2e c.q. herhaalde recidive
Werkgever klein bedrijf 50 punten + 20% + 50% + 100%
Werkgever middelgroot bedrijf 100 punten + 20% + 50% + 100%
Werkgever groot bedrijf 150 punten + 20% + 50% + 100%
Werknemer 15 punten + 20% + 10% + 20%
Overtredingen waarbij ernstig letsel is ontstaan
Categorie Transactie Eis ter zitting 1e recidive 2e c.q. herhaalde recidive
Werkgever klein bedrijf 120 punten + 20% + 50% + 100%
Werkgever middelgroot bedrijf 180 punten + 20% + 50% + 100%
Werkgever groot bedrijf 240 punten + 20% + 50% + 100%
Overtredingen waarbij dodelijk letsel is ontstaan
Categorie Transactie Eis ter zitting 1e recidive 2e c.q. herhaalde recidive
Werkgever klein bedrijf n.v.t. 180 punten + 50% + 100%
Werkgever middelgroot bedrijf n.v.t. 240 punten + 50% + 100%
Werkgever groot bedrijf n.v.t. 360 punten + 50% + 100%