Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Beschrijving
Strafvorderingsbeleid
1. Polaris-systematiek
2. Transigeren of dagvaarden
3. Het voegen van de benadeelde partij
4. Recidive
5. Sancties overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens:
6. Sancties voor als misdrijven aangewezen economische delicten, te weten overtredingen van voorschriften gesteld bij:
7. Sancties voor overtredingen van het voorschrift van artikel 33, lid 3, Arbowet ’98
8. Economisch voordeel
9. Voorlopige maatregel
10. Bijkomende straffen
10.1. (voorwaardelijke) stillegging
10.2. Publicatie vonnis
11. Omvang onderneming
Overgangsrecht
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 30 april 2010. U leest nu de tekst die gold op 29 april 2010.

Artikel 3 Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet

3. Het voegen van de benadeelde partij
Indien het slachtoffer van een arbeidsongeval (in geval van een economisch delict in de zin van de WED ) dan wel zijn nabestaande(n) in het proces-verbaal heeft aangegeven schadevergoeding te wensen en/of op de hoogte te willen blijven van de gang van zaken volgend op het proces-verbaal, houdt het Openbaar Ministerie (OM) het slachtoffer / de nabestaande(n ) van voor hem / hen relevante beslissingen in de strafzaak op de hoogte.
Het OM tracht zoveel mogelijk een schaderegeling tussen verdachte en slachtoffer tot stand te brengen, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium van het strafproces. De Aanwijzing slachtofferzorg is van toepassing.