Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Reikwijdte Mededeling 26
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Reikwijdte Mededeling 26

Reikwijdte Mededeling 26
Vraag
Kan een stichting die zich uitsluitend richt op de bouw en het onderhoud van voor studenten-huisvesting benodigde onroerende zaken worden aangemerkt als een ‘dergelijke instelling’ in de zin van Mededeling 26?
Antwoord
In Mededeling 26 (Besluit van 30 november 1994, nr. VB94/3619) is goedgekeurd dat woningcorporaties, gemeentelijke woningbouwbedrijven, pensioenfondsen en dergelijke instellingen onder bepaalde voorwaarden mogen afzien van de heffing op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet). Onder ‘dergelijke instellingen’ worden verstaan lichamen die zonder winstoogmerk en met het oog op een sociale doelstelling woningen verhuren (zie § 2 van Mededeling 26).
De stichting kan niet worden beschouwd als een ‘dergelijke instelling’ als bedoeld in Mededeling 26, omdat de stichting zich niet bezighoudt met de verhuur van woningen. De stichting kan niet afzien van de in artikel 3, eerste lid, onderdeel h, van de Wet voorziene integratieheffing.