Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1. Syllabi 2017
Artikel 2. Syllabi 2018
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Artikel 5. Bekendmaking
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018

Regeling van het College voor examens van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01699, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens wiskunde in het h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018 (Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018)
Het College voor Examens,
Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens ;
Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 28 juni 2014, kenmerk 645495;
Besluit:
Artikel 1. Syllabi 2017
De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het h.a.v.o. 2017, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlage 1 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
Artikel 2. Syllabi 2018
De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het v.w.o. 2018, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlage 2 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:
1. betreffende artikel 1 : per 1 januari 2018;
2. betreffende artikel 2 : per 1 januari 2019.
Artikel 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
De syllabi als bedoeld in artikel 1 en 2 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.
Het College voor examens,
de voorzitter,