Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Regeling syllabi centrale examens VO 2017
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1. Syllabi 2017
Artikel 2. Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi
Artikel 3. Preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2018, 2019 en 2020
Artikel 4. Bekendmaking
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling syllabi centrale examens VO 2017

Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2017, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi, tevens preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2018, 2019 en 2020, (Regeling syllabi centrale examens VO 2017)
Het College voor Toetsen en Examens,
Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;
Gezien de goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 6 augustus 2015, kenmerk 787950;
Besluit:
Artikel 1. Syllabi 2017
De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo in 2017, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1a , 1b en 1c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
1.
[Vervallen.]
2.
De syllabi voor de centrale examens 2017 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in respectievelijk bijlage 2b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
3.
De syllabi voor de centrale examens 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in respectievelijk bijlage 2c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
1.
De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens worden vastgesteld voor de centrale examens 2018 voor de vakken als vermeld in bijlage 3a bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
2.
De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens worden vastgesteld voor de centrale examens 2019 voor de vakken als vermeld in bijlage 3b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
3.
De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens worden vastgesteld voor de centrale examens 2020 voor de vakken als vermeld in bijlage 3c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekendgemaakt op www.examenblad.nl.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:
1. betreffende artikel 1: per 1 januari 2018;
2.1 betreffende artikel 2 lid 1: per 1 januari 2017;
2.2 betreffende artikel 2 lid 2: per 1 januari 2018;
2.3 betreffende artikel 2 lid 3: per 1 januari 2019;
3.1 betreffende artikel 3 lid 1: per 1 januari 2019;
3.2 betreffende artikel 3 lid 2: per 1 januari 2020;
3.3 betreffende artikel 3 lid 3: per 1 januari 2021.
Artikel 6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2017.
Het College voor Toetsen en Examens,
de voorzitter,