Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2015
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1. centrale examens VO
Artikel 2. rekentoets VO
Artikel 3. pilot-profiel-cspe’s
Artikel 4. inwerkingtreding
Artikel 5. intrekking
Artikel 6. citeertitel
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 5 februari 2016. U leest nu de tekst die gold op 4 februari 2016.

Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2015

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00618, houdende vaststelling van regels voor de omzetting van scores in cijfers bij centrale examens en de rekentoets in het voortgezet onderwijs (Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2015)
Het College voor Toetsen en Examens,
Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel e, en artikel 2a van de Wet College voor toetsen en examens;
Gezien de goedkeuring van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 8 april 2015, nummer 748426;
Besluit:
Artikel 1. centrale examens VO
De omzetting van scores in cijfers bij centrale examens VO, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van de Wet College voor toetsen en examens geschiedt op de in de bijlage 1 bij deze regeling vastgestelde wijze.
Artikel 2. rekentoets VO
De omzetting van scores in cijfers bij de rekentoets VO, bedoeld in artikel 2a, van de Wet College voor toetsen en examens geschiedt op de in de bijlage 2 bij deze regeling vastgestelde wijze.
Artikel 3. pilot-profiel-cspe’s
De omzetting van scores in cijfers bij centrale examens VO, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van de Wet College voor toetsen en examens geschiedt voor de pilot-profiel-cspe’s op de in de bijlage 3 bij deze regeling vastgestelde wijze.
Artikel 4. inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5. intrekking
De Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2014 van 18 maart 2014, wordt ingetrokken.
Artikel 6. citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2015.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Het College voor Toetsen en Examens,
de voorzitter