Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2013
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2014. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2014.

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2013

Regeling van het College voor examens van 12 februari 2013, nummer Cve-13.00544, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor examens (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2013)
Het College voor examens,
Gelet op artikel 2, zesde lid, onderdeel b, van de Wet College voor examens en artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;
Besluit:
Artikel 1
Het College voor examens neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2014.
Artikel 3
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2013
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Het College voor examens
de voorzitter,