Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Overdracht pensioenkapitaal – waarde-overdracht pensioenrechten bij het 4%-circuit/pensioenbreuk
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Overdracht pensioenkapitaal – waarde-overdracht pensioenrechten bij het 4%-circuit/pensioenbreuk

Overdracht pensioenkapitaal – waarde-overdracht pensioenrechten bij het 4%-circuit/pensioenbreuk De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Waarde-overdracht is erop gericht pensioenverlies bij verandering van werkgever (pensioenbreuk) te voorkomen. Op 1 januari 1994 is een nieuw circuit voor waarde-overdracht van pensioen van start gegaan onder de naam 4%-circuit. Bij deze overdrachten treedt de Stichting 4%-circuit voor Waarde-overdracht te Rijswijk (ZH) op als coördinator. De berekening van de overdrachtswaarde vindt plaats op basis van een rekenrente van 4%, zonder rentestandskorting. De overdrachten vinden plaats onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met overdrachten in het kader van het SDS-circuit, welke onder bepaalde voorwaarden fiscaal geruisloos kunnen plaatsvinden (Infobulletin volgnrs. 87/560 en 92/512).
Ik heb ermee ingestemd dat onder de hierna vermelde voorwaarden ook aan een overdracht in het kader van het 4%-circuit voor de van dienstbetrekking veranderende werknemer geen gevolgen voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn verbonden. De hiervoor bedoelde voorwaarden zijn:
de regeling waarin het pensioenkapitaal wordt ingebracht, is een pensioenregeling in de zin van art. 11, derde lid LB;
het pensioenkapitaal wordt rechtstreeks en in zijn geheel overgedragen aan een bij het 4%-circuit aangesloten hier te lande gevestigde pensioenuitvoerder of aan een hier te lande gevestigde verzekeraar die de voor de onderneming van een bij het 4%-circuit aangesloten werkgever getroffen pensioenregeling uitvoert.
ter zake van de overdracht van het pensioenkapitaal wordt geen enkele aftrek op het inkomen van de desbetreffende werknemer toegepast.