Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Notawisseling houdende een overeenkomst tussen de Nederlandse Regering en de Griekse Regering inzake de wederzijdse erkenning van nationale rijbewijzen, Athene, 10-10-1975
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II.
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Notawisseling houdende een overeenkomst tussen de Nederlandse Regering en de Griekse Regering inzake de wederzijdse erkenning van nationale rijbewijzen, Athene, 10-10-1975

Notawisseling houdende een overeenkomst tussen de Nederlandse Regering en de Griekse Regering inzake de wederzijdse erkenning van nationale rijbewijzen
(authentiek: fr)
AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS
No. 3267
L'Ambassade Royale des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur de solliciter l'attention du Ministère pour ce qui suit.
En ce qui concerne la reconnaissance réciproque des permis de conduire nationaux, la situation actuelle est telle que les autorités compétentes dans le Royaume des Pays-Bas reconnaissent le permis de conduire national hellénique et n'exigent pas des conducteurs hellènes le permis de conduire international; les autorités compétentes helléniques par contre exigent encore le permis de conduire international des conducteurs ayant la nationalité du Royaume.
En conséquence, l'Ambassade a l'honneur de prier le Ministère de bien vouloir lui confirmer que les autorités compétentes helléniques reconnaissent le permis de conduire national délivré par les autorités compétentes dans le Royaume des Pays-Bas, soit au Royaume en Europe, soit au Surinam, soit aux Antilles néerlandaises, et que les autorités compétentes helléniques n'exigent plus des conducteurs en possession du permis de conduire néerlandais, surinamois ou antillais, le permis de conduire international, sur base de réciprocité.
Si cette proposition est acceptable pour le Gouvernement de la République hellénique l'Ambassade propose que cette Note et la Note affirmative du Ministère soient considérées comme constituant un accord entre le Gouvernement, du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République hellénique, qui entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Gouvernements auront notifié l'un à l'autre que les formalités constitutionnellement requises dans leur pays respectif ont été remplies.
L'Ambassade Royale des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa très haute considération.
Athènes, le 10 octobre 1975
Au Ministère des Affaires Étrangères,
à Athènes
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES Note verbale
7DF 4374.82/18/AS 3859
Le Ministère des Affaires Étrangères présente ses compliments à l'Ambassade Royale des Pays-Bas et a l'honneur de Lui accuser réception de Sa Note libellée somme suit:
[Red: (zoals in Nr. I)]
Le Ministère a l'honneur d'informer l'Ambassade que le Gouvernement de la République hellénique accepte la proposition mentionnée ci-dessus et que la Note de l'Ambassade et la présente Note sont considérées comme constituant un accord entre le Gouvernement de la République hellénique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, qui entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Gouvernements auront notifié l'un à l'autre que les formalités constitutionnellement requises dans leur pays respectif ont été remplies.
Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade Royale des Pays-Bas les assurances de sa très haute considération.
Athènes, le 10 octobre 1975
(vertaling: nl)
AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
No. 3267
De Nederlandse Ambassade biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken haar complimenten aan en heeft de eer het volgende onder de aandacht van het Ministerie te brengen.
Ten aanzien van de wederzijdse erkenning van nationale rijbewijzen is het thans zo dat de bevoegde autoriteiten in het Koninkrijk der Nederlanden het Griekse nationale rijbewijs erkennen en niet van de Griekse bestuurders het internationale rijbewijs eisen, terwijl de Griekse bevoegde autoriteiten daarentegen nog wel het internationale rijbewijs eisen van bestuurders die de nationaliteit van het Koninkrijk hebben.
Derhalve verzoekt de Ambassade het Ministerie haar te willen bevestigen dat de Griekse bevoegde autoriteiten het nationale rijbewijs erkennen dat is afgegeven door de bevoegde autoriteiten in het Koninkrijk der Nederlanden, hetzij in het Koninkrijk in Europa, hetzij in Suriname of de Nederlandse Antillen, en dat de Griekse bevoegde autoriteiten, op basis van wederkerigheid, niet langer het internationale rijbewijs zullen eisen van bestuurders die in het bezit zijn van het Nederlandse, Surinaamse of Antilliaanse rijbewijs.
Indien dit voorstel voor de Regering van de Helleense Republiek aanvaardbaar is, stelt de Ambassade voor deze Nota en de bevestigende Nota van het Ministerie te beschouwen als een overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Helleense Republiek, welke overeenkomst in werking zal treden op de datum waarop beide Regeringen elkaar ervan in kennis zullen hebben gesteld dat aan de in hun onderscheiden landen bestaande constitutionele vereisten is voldaan.
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik het Ministerie van Buitenlandse Zaken de verzekering van haar zeer bijzondere hoogachting te hernieuwen.
Athene, 10 oktober 1975
Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
te Athene
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN Note verbale
7DF 4374.82/18/AS 3859
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer Haar de ontvangst te bevestigen van Haar Nota die als volgt luidt:
[Red: (zoals in Nr. I)]
Het Ministerie heeft de eer de Ambassade mede te delen dat de Regering van de Helleense Republiek haar instemming betuigt met het voornoemde voorstel en de Nota van de Ambassade en deze Nota beschouwt als een overeenkomst tussen de Regering van de Helleense Republiek en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, welke overeenkomst in werking zal treden op de datum waarop beide Regeringen elkaar ervan in kennis zullen hebben gesteld dat aan de in hun onderscheiden landen bestaande constitutionele vereisten is voldaan.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakt van deze gelegenheid gebruik de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden de verzekering van zijn zeer bijzondere hoogachting te hernieuwen.
Athene, 10 oktober 1975
Aan de Ambassade van het
Koninkrijk der Nederlanden,
Alhier