Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Intrekkingsbesluit regeling TAX-videoclipfonds
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 7 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 6 december 2016.

Intrekkingsbesluit regeling TAX-videoclipfonds

Besluit van het bestuur van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst en van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties van 5 december 2011 tot intrekking van hun bij besluit van 21 februari 2007 (Stcrt. 2009, 110) vastgestelde regeling TAX-videoclipfonds
Het bestuur van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst en het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties,
Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2011.
Besluiten:
Artikel I
De regeling TAX-videoclipfonds, vastgesteld bij besluit van het bestuur van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst en van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties van 21 februari 2007 (Stcrt. 2009, 110) , wordt ingetrokken.
1.
Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze plaats overeenkomstig de regeling, bedoeld in artikel I, zoals die luidde op 31 december 2011.
2.
Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regeling, bedoeld in artikel I, zoals die luidde op 31 december 2011, blijven in stand.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Het bestuur van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst
Het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties