Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen

Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
De Minister van Economische Zaken,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
Het beleid voor de uitgifte van locaties ter vestiging van wegrestaurants langs rijkswegen wordt beëindigd.
2.
Ter uitvoering van het in het eerste lid bedoelde beleid vastgestelde richtlijnen worden ingetrokken.
3.
Het eerste en tweede lid vinden toepassing met dien verstande dat bestaande richtlijnen van toepassing blijven op wegrestaurants waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit locaties tot vestiging zijn uitgegeven.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Het besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 6 november 2002
De
Minister