Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring op grond van Deelreglement Filmactiviteiten, de Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland en Deelreglement Distributie
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring op grond van Deelreglement Filmactiviteiten, de Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland en Deelreglement Distributie

Besluit van de Directeur/bestuurder van het Nederlands fonds voor de Film van 1 november 2012, FB 120112, tot vaststelling van de subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van het Deelreglement Filmactiviteiten, de Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland en het Deelreglement Distributie
De Directeur/ bestuurder van het Nederlands Fonds voor de Film,
Gelet op artikel 7 van het Algemeen Reglement, artikel 23 lid 3 van de Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland, en artikel 23 lid 1 van het Deelreglement Distributie;
Besluit:
Artikel I
Voor subsidieverlening op grond van artikel 4 van de Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland geldt voor het kalenderjaar 2013 een subsidieplafond van maximaal € 7.750.000,-- (zegge: zeven miljoen zevenhonderd en vijftig duizend euro).
Artikel II
Voor subsidieverlening op grond van artikel lid 21 het Deelreglement Distributie ten behoeve van de bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film in Nederland geldt voor het kalenderjaar 2013 een subsidieplafond van maximaal € 300.000 euro (zegge: driehonderd duizend euro).
Artikel III
Voor subsidieverlening op grond van artikel 11 van het Deelreglement Filmactiviteiten ten behoeve van de projectsubsidie filmfestival geldt voor het kalenderjaar 2013 een subsidieplafond van maximaal € 275.000,- (zegge: tweehonderd en vijfenzeventig duizend euro).
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Directeur/bestuurder,
Nederlands Fonds voor de Film.