Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
1. Doel van dit besluit
2. Intrekking
2.1. Intrekking nadere regels
2.2. Intrekking beleidsregel
3. Overgangsbepaling
3.1. Nadere regels
3.2. Beleidsregel
4. Inwerkingtreding
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel

Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel
1. Doel van dit besluit
Dit besluit beoogt enkele verouderde, onnodige of in onbruik geraakte nadere regels en beleidsregel in te trekken.
2.1. Intrekking nadere regels
De Nederlandse Zorgautoriteit besluit de volgende nadere regels in te trekken:
CA/NR 100.045 Aanlevering en verspreiding scoregegevens ZZP’s ;
CA/NR 100.093 Gezamenlijke aanlevering harmonisatie-opgave dagbesteding ;
CA/NR 100.082 Gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave ;
NR/CA-300-003 Regeling capaciteitsmutaties AWBZ 2011 ;
CA/NR 100.100 Regeling gezamenlijke aanlevering bovenregionale opgave 2010 .
2.2. Intrekking beleidsregel
De Nederlandse Zorgautoriteit besluit de volgende beleidsregel in te trekken:
AL/BR-100.025 Rechtstreeks beroep
3.1. Nadere regels
De in art. 2.1 genoemde nadere regels blijven van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.
3.2. Beleidsregel
De in art. 2.2 genoemde beleidsregel blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
Portefeuillehouder Zorgmarkten Care.