Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars

Besluit van de Raad voor de Praktijkopleidingen houdende regels inzake ondermandaat en machtiging aan Stagebureau Mazars (Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars)
De Raad voor de Praktijkopleidingen,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op het Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA;
Besluit als volgt:
Artikel 1
De Raad voor de Praktijkopleidingen verleent ondermandaat en machtiging aan Stagebureau Mazars om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van het bepaalde in:
Artikel 2
Het krachtens ondermandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,
namens deze, de Raad voor de Praktijkopleidingen,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(naam stagebureau)
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars.
Amsterdam, 10 september 2014
Voorzitter van de Raad voor de Praktijkopleidingen