Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit mandaatverlening aan en machtiging van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaatverlening aan en machtiging van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 2004, nr. VGP/VBL 2536879, houdende mandaatverlening aan en machtiging van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Besluit:
Artikel 1
Aan de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt mandaat verleend de hoogte vast te stellen van de retributies, die de exploitanten en eigenaren op grond van de artikelen 4a en 5a van het Warenwetbesluit retributies veterinaire controles aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn verschuldigd.
Artikel 2
De Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt gemachtigd om de retributies, bedoeld in artikel 1, te innen.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister