Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr. WJZ / 11175769, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Rijksdienst Caribisch Nederland (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland)
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien het besluit van de Ministerraad van 3 juli 2009;
Besluit:
Artikel 1
Aan de beleidscoördinatoren voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij de Rijksdienst Caribisch Nederland wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verstrekken van vergunningen en certificaten, of het toestaan van een uitzondering als bedoeld in artikel 4 van de Wet grondslagen natuurbeheer en -bescherming BES.
Artikel 2
Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 december 2011
De
Minister