Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit huurprijswijziging gesubsidieerde onzelfstandige woonruimte
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit huurprijswijziging gesubsidieerde onzelfstandige woonruimte

Besluit huurprijswijziging gesubsidieerde onzelfstandige woonruimte
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
gelet op artikel V, derde lid, van de Wet tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte in verband met de decentralisatie van de subsidiëring van de volkshuisvesting en de liberalisatie van huurprijzen van duurdere woningen;
Besluit:
Artikel 1
Van de op of na 1 juli 1993 tot stand gekomen woonruimte, aangewezen in artikel 2 van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals dat artikel luidde onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte in verband met de decentralisatie van de subsidiëring van de volkshuisvesting en de liberalisatie van huurprijzen van duurdere woningen (Stb. 1994, 132), is de huurprijs per 1 juli 1994 gelijk aan die op 30 juni 1994.
Artikel 2
Van de vóór 1 juli 1993 tot stand gekomen woonruimten, aangewezen in artikel 2 van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals dat luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van de in artikel 1 genoemde wet, is de huurprijs met ingang van 1 juli 1994 die op 30 juni 1994 vermeerderd met 5½%.
Artikel 3
Voor de toepassing van de artikelen 1 en 2 geldt als tijdstip van totstandkoming de datum waarop de woonruimte voor bewoning is gereedgekomen.
Indien dergelijke woonruimte deel uitmaakt van een complex, geldt als tijdstip van totstandkoming de gemiddelde datum waarop de woonruimten in dat complex zijn gereedgekomen.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1994.
's-Gravenhage, 3 mei 1994
De
Staatssecretaris