Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit geheimverklaring diensten, leveringen en werken (ontwerp, bouw, inrichting en onderhoud woon- en werkverblijven leden Koninklijk Huis)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit geheimverklaring diensten, leveringen en werken (ontwerp, bouw, inrichting en onderhoud woon- en werkverblijven leden Koninklijk Huis)

Besluit van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 juli 2014, nummer D_IT30YFY, tot geheimverklaring van opdrachten voor diensten, leveringen en werken ten behoeve van ontwerp, bouw, inrichting en onderhoud van woon- en werkverblijven van leden van het Koninklijk Huis
De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
Gelet op artikel 2.23, aanhef en onder b., van de Aanbestedingswet (Stb. 2012, 224),
Besluit:
Artikel 1
Opdrachten voor diensten, leveringen en werken in het kader van ontwerp, bouw, inrichting en onderhoud van woon- en werkverblijven van leden van het Koninklijk Huis, worden geheim verklaard in de zin van de Aanbestedingswet .
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister