Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit gedifferentieerde premie WAO 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit gedifferentieerde premie WAO 2003

Besluit gedifferentieerde premie WAO 2003
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 78, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
Besluit:
Artikel 1
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 78, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering over het jaar 2003 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:
Gemiddeld premieplichtig loon f 53.000,00
Grens grote/kleine werkgever f 1.325.000
Gemiddeld percentage 2,13%
Maximumpremie grote werkgevers 8,52%
Gemiddeld werkgeversrisicopercentage 1,79%
Rekenpercentage 2,38%
Correctiefactor voor de opslag en korting 1,00
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever  
1 jaar bekend 8,13
2 jaar bekend 2,59
3 jaar bekend 1,67
4 jaar bekend 1,27
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie WAO 2003.
Artikel 3
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het rekenpercentage en het gemiddelde percentage, bedoeld in artikel 78, tweede lid, onder a en b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, in werking met ingang van 1 januari 2003.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 24 juni 2002
voorzitter Raad van bestuur UWV