Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit afgifte bewijzen van betrouwbaarheid ex artikel 37 Eerste richtlijn van de Raad voor de Europese Gemeenschappen van 5 maart 1979
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit afgifte bewijzen van betrouwbaarheid ex artikel 37 Eerste richtlijn van de Raad voor de Europese Gemeenschappen van 5 maart 1979

Besluit afgifte bewijzen van betrouwbaarheid ex artikel 37 Eerste richtlijn van de Raad voor de Europese Gemeenschappen van 5 maart 1979
De Minister van Justitie, a.i.,
Gelet op het bepaalde in artikel 37 van de Eerste richtlijn van de Raad voor de Europese Gemeenschappen van 5 maart 1979 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe levensverzekeringsbedrijf, en de uitoefening daarvan (nr. 79/267/EEG, Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 1979, nr. L 63, blz. 1, van 13 maart 1979).
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt onder ‘Richtlijn’ verstaan: de Eerste richtlijn van de Raad voor de Europese Gemeenschappen van 5 maart 1979 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe levensverzekeringsbedrijf, en de uitoefening daarvan (nr. 79/267/EEG, Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 1979, nr. L63, blz. 1, van 13 maart 1979).
Artikel 2
De burgemeester wordt aangewezen als de instantie die bevoegd is tot afgifte van een bewijs van betrouwbaarheid als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Richtlijn. Als bewijs van betrouwbaarheid dient de verklaring omtrent het gedrag, afgegeven overeenkomstig de bepalingen van de Wet justitiële gegevens .
Artikel 3
Ter vervanging van in artikel 37, eerste lid bedoelde document dat geen faillissement heeft plaatsgehad, wordt aangewezen een door een notaris afgegeven afschrift van een authentieke akte, waar in het afleggen van een verklaring als bedoeld in het tweede lid van voornoemd artikel is geconstateerd.
Artikel 4
Dit besluit zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 31 juli 1979
De , a.i
Minister