Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet Verdrag Chemische Wapens BES
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet Verdrag Chemische Wapens BES

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken van 29 oktober 2013, nr. DJZ/BR/0673-13, houdende aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet verdrag chemische wapens BES
De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken;
Gelet op artikel 12 van de Wet verdrag chemische wapens BES;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet Verdrag Chemische Wapens BES bepaalde, worden aangewezen: de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane, waaronder mede begrepen de inspecteur, bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onderdeel h, van de Douane- en Accijnswet BES.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet Verdrag Chemische Wapens BES.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister