Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet geneesmiddelenprijzen
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet geneesmiddelenprijzen

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet geneesmiddelenprijzen
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet geneesmiddelenprijzen bepaalde worden aangewezen:
a. de projectleider en de medewerkers van het project uitvoering Wet geneesmiddelenprijzen , met uitzondering van de secretariaatsmedewerkers en
b. de ambtenaren, werkzaam bij de afdeling Geneesmiddelenvoorziening van de directie Genees- en hulpmid-delenvoorziening van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met uitzondering van de secretariaatsmedewerkers.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet geneesmiddelenprijzen.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister