Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit aanpassing inkomensbesluit IOAZ overheveling opslagpremies
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Wijziging inkomensbesluit IOAZ
- § 3. Tijdelijke bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 9 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 8 maart 2007.

Besluit aanpassing inkomensbesluit IOAZ overheveling opslagpremies

Artikel III
Voor de toepassing van de artikelen 7, 8 en 9 van de IOAZ, wordt onder inkomen mede verstaan de daarover toegekende overhevelingstoeslag.
1.
Indien bij de vaststelling van de uitkering als bedoeld in artikel 9 van de IOAZ over een periode gelegen voor 1 januari 1990, een inkomen wordt betrokken dat op of na deze datum tot uitbetaling komt, wordt de daarover toegekende overhevelingstoeslag niet als inkomen aangemerkt.
2.
Indien het in het eerste lid bedoelde inkomen een inkomen betreft als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van het Inkomensbesluit IOAW, wordt op het inkomen in mindering gebracht een bedrag gelijk aan de premies ingevolge de AAW en AWBZ .
3.
Onze Minister stelt nadere regels voor de berekening van het in het tweede lid bedoelde bedrag.
1.
Indien bij de vaststelling van de uitkering als bedoeld in artikel 9 van de IOAZ, over een periode aanvangend op of na 1 januari 1990, een inkomen wordt betrokken dat voor die datum is uitbetaald, wordt het inkomen eerst verhoogd met een bedrag gelijk aan de premies ingevolge de AAW en AWBZ .
2.
Indien het in het eerste lid bedoelde inkomen een inkomen betreft als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van het Inkomensbesluit IOAW, blijft de verhoging achterwege.
3.
Onze Minister stelt nadere regels voor de berekening van het in het eerste lid bedoelde bedrag.