Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit aanbrenging tuchtrechtzaken Verordening handelsnormen slachtpluimvee PPE 1999
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanbrenging tuchtrechtzaken Verordening handelsnormen slachtpluimvee PPE 1999

Besluit aanbrenging tuchtrechtzaken Verordening handelsnormen slachtpluimvee PPE 1999
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 8, derde lid van de Verordening handelsnormen slachtpluimvee PPE 1999,
op 12 september 2002 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
1.
Indien de Algemene Inspectiedienst overtreding van het bij of krachtens de Verordening handelsnormen slachtpluimvee PPE 1999 bepaalde constateert, is de Algemene Inspectiedienst bevoegd een berechtingsrapport ten behoeve van een tuchtrechtelijke procedure op te maken.
2.
Berechtingsrapporten van de Algemene Inspectiedienst zoals bedoeld in het voorgaande lid, kunnen door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren aan het tuchtgerecht van dit productschap worden aangeboden.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit aanbrenging tuchtrechtzaken Verordening handelsnormen slachtpluimvee PPE 1999.
2.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn publicatie.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris