Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Beschikking tot instelling van het Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en Strategisch Regieoverleg voortgezet onderwijs
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Instelling Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Artikel 3. Samenstelling van het Strategisch Regieoverleg primair onderwijs
Artikel 4. Samenstelling van het Strategisch Regieoverleg voortgezet onderwijs
Artikel 5. Voorzitter en secretariaat Strategisch Regieoverleg
Artikel 6. Werkwijze Strategisch Regieoverleg
Artikel 7. Intrekking beschikking van 30 juni 1999
Artikel 8. Bekendmaking
Artikel 9. Inwerkingtreding
Artikel 10. Citeertitel
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Beschikking tot instelling van het Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en Strategisch Regieoverleg voortgezet onderwijs

1.
Het overleg wordt in ieder geval gevoerd met de hierna te noemen organisaties voor bestuur en management:
de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (Besturenraad);
de Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS);
de Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs (VBKO);
de Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB).
2.
Aan het overleg wordt deelgenomen door
a. de hierna te noemen personeelsvakorganisaties:
Algemene Onderwijsbond (AOb);
Onderwijsbond CNV;
Federatie van Onderwijsbonden CMHF/MHP.
b. de Algemene Vereniging Schoolleiders in het Primair Onderwijs (AVS).