Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Zeeland)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.

Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Zeeland)

Uitoefening bevoegdheid t.a.v. oppervlaktewateren
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland:-
de oostelijke en westelijke rijkswaterleiding in Oost-Zeeuws-Vlaanderen;-
de langs de rijkswegen in Zeeland gelegen bermsloten, een en ander voorzover genoemde wateren in beheer zijn bij het Rijk.
Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1975.
Gelet op de adviezen van Gedeputeerde Staten van Zeeland, dd. 12 april 1972. nr. 271/126/72/126, 2e afdeling, en dd. 1 juni 1973, nr. 2683/72/184/73/132, 2e afdeling;
Gelet op de ingekomen ambtsberichten;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren,
Besluit: