Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten

Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 86, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren ;
b. tegemoetkoming: tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de wet;
c. maatregelen: maatregelen als bedoeld in artikel 22 van de wet.
Artikel 2
Dit besluit is van toepassing op het toekennen van tegemoetkomingen voor zover deze voortvloeien uit maatregelen, die zijn getroffen na 20 januari 2003.
Artikel 3
Het bedrag van de tegemoetkoming wordt vastgesteld zonder verlaging als bedoeld in artikel 86, tweede lid, van de wet.
Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 mei 2003
De
Minister