Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2014
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 28 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op 27 januari 2016.

Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2014

Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2014
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:
Artikel 1
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van klanten voor de toepassing van de voorziening persoonlijke ondersteuning, ook wel Jobcoach genoemd, het Protocol Jobcoach UWV 2014 als weergegeven in de bijlage bij dit besluit. Het Protocol bevat tevens de voorwaarden die door de erkende jobcoachorganisatie en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen moeten worden nageleefd.
Artikel 2
Het Besluit Beleidsregels Protocol UWV Jobcoach 2012 , gepubliceerd in de Staatscourant van 13 december 2012, nummer 25692, wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2014.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 10 juni 2014
Voorzitter Raad van Bestuur UWV