Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Bekendmaking wijziging methoden van onderzoek kennisgevingen Wet milieugevaarlijke stoffen
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bekendmaking wijziging methoden van onderzoek kennisgevingen Wet milieugevaarlijke stoffen

Bekendmaking wijziging methoden van onderzoek kennisgevingen Wet milieugevaarlijke stoffen
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, van het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen treden ten aanzien van bijlage V van de richtlijn, genoemd in dat artikel, in werking:
Gelet op richtlijnen nr. 92/69/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 31 juli 1992 houdende zeventiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek en nr. 93/21/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 april 1993 houdende achttiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 383 en PbEG L 110) en op artikel 4, eerste lid, van het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen;
Besluiten:
a. met ingang van 30 oktober 1993: de wijziging die wordt aangebracht door richtlijn nr. 92/69/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 31 juli 1992 houdende zeventiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 383);
b. met ingang van 1 juli 1994: de wijziging die wordt aangebracht door richtlijn nr. 93/21/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 april 1993 houdende achttiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 110).
's-Gravenhage, 18 oktober 1993
De van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Minister
De
Minister