Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 60, tweede lid WIV 2002
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 60, tweede lid WIV 2002

Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 60, tweede lid WIV 2002
De Minister van Defensie
Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel 60, tweede lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002,
Besluit:
Artikel 1
Voor de feitelijke uitvoering van en het toezicht op de werkzaamheden ten behoeve van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst worden bij de Koninklijke Marechaussee aangewezen:
a. de Directeur Operaties,
b. het Hoofd van het Cluster Intelligence,
c. het personeel van de Bijzondere Dienst, en
d. het personeel van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten.
Artikel 2
De Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke marechaussee van 1 november 2001 (Stcrt. 2001, nr. 218) wordt ingetrokken.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2013.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 60, tweede lid WIV 2002.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 september 2013
De
Minister