Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Aanwijzing resterende projecten uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing resterende projecten uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren

Aanwijzing resterende projecten uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Overwegende dat de Minister van Verkeer en Waterstaat bij besluit van 29 juli 1991, nr. R 99443A, Stcrt. 147, de Uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren (UKR) heeft gewijzigd in verband met het beëindigen van deze regeling per 31 december 1995 en dat de resterende nog ingevolge artikel 4 van de UKR voor een uitkering in aanmerking komende projecten definitief moeten worden vastgesteld:
Besluit:
Artikel 1
De op bijgevoegde lijsten A en B vermelde projecten komen nog in aanmerking voor een uitkering op grond van artikel 4 van de uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren (UKR).
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.
Dit besluit (met bijlagen) zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De van Verkeer en Waterstaat ,
Minister
namens deze,
De
plv. secretaris-generaal