Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoeding
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 3 juni 2007. U leest nu de tekst die gold op 2 juni 2007.

Aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoeding

Aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoeding
De Staatssecretaris van Justitie,
Als rechtspersoon belast met de inning en de verdeling van de in artikel 16c Auteurswet 1912 bedoelde vergoeding, wordt aangewezen de stichting ‘Stichting De Thuiskopie’, gevestigd te Amsterdam.
Dit besluit wordt in de Staatscourant bekend gemaakt. Het treedt in werking met ingang van de dag na de datum van het nummer van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Gelet op artikel 16d, eerste lid, van de Auteurswet 1912;
Gezien de statuten van de stichting ‘Stichting De Thuiskopie’, gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld bij notariële akte, verleden op 19 februari 1991;
Besluit:
's-Gravenhage, 20 februari 1991
De
Staatssecretaris