Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977

Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977;
Besluit:
Artikel 1
Als belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de vijfde afdeling van de Sanctiewet 1977 bepaalde met betrekking tot het financieel verkeer worden aangewezen:
a. De Nederlandsche Bank N.V., voorzover het betreft de naleving door de instellingen bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder a, c en e tot en met j, van die wet;
b. de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor zover het betreft de naleving door de instellingen bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder b en d, van die wet.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
De
Minister