Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Aanwijzing opsporingsambtenaren overtredingen Colportagewet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Aanwijzing opsporingsambtenaren overtredingen Colportagewet

Aanwijzing opsporingsambtenaren overtredingen Colportagewet
De Minister van Justitie,
in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken:
Gelet op de artikelen 1, onder 4°, en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
1. de controleurs van de Economische Controledienst aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 5, eerste en tweede lid, 6, 12 , 19, tweede lid , 20 , 22, eerste en tweede lid , en 24, tweede lid, van de Colportagewet ;
2. te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 29 september 1975
De voornoemd,
Minister