Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Aanwijzing opsporingsambtenaren Nertsenwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing opsporingsambtenaren Nertsenwet

Aanwijzing opsporingsambtenaren Nertsenwet
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 4, derde lid, van de Nertsenziektenwet (1960, Stb. 102) juncto artikel 76 van de Veewet;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met de opsporing van feiten, strafbaar gesteld krachtens de Nertsenziektenwet , worden aangewezen de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 7 december 1972
De van Landbouw en Visserij ,
Minister
Voor deze.
De ,
secretaris-generaal