Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Aanwijzing opsporingsambtenaren inzake Wet financiële betrekkingen buitenland
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Aanwijzing opsporingsambtenaren inzake Wet financiële betrekkingen buitenland

Aanwijzing opsporingsambtenaren inzake Wet financiële betrekkingen buitenland
De Minister van Justitie,
in overeenstemming met de Ministers van Financiën en Economische Zaken:
Gelet op de artikelen 1 onder 2° en 17, eerste lid onder 2°, van de Wet op de Economische delicten;
Besluit:
1. de controleurs van de Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens het bepaalde in de Wet financiële betrekkingen buitenland:
2. te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 20 augustus 1981
De van Justitie ,
Minister