Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Aanwijzing opsporingsambtenaren Handelsregisterwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Aanwijzing opsporingsambtenaren Handelsregisterwet

Aanwijzing opsporingsambtenaren Handelsregisterwet
De minister van Justitie.
Gelet op de artikelen I onder 1 en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten.
Besluit in overeenstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken:
1.
de controleurs van de Economische Controledienst aan te wijzen als ambtenaren belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Handelsregisterwet voorzover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;
2.
te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgende op die der bekendmaking
's-Gravenhage, 11 april 1985
De voornoemd,
minister
Namens de minister.
Het .
plaatsvervangend hoofd van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht