Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Aanwijzing ambtenaren Uitvoeringswet verdrag biologische wapens
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing ambtenaren Uitvoeringswet verdrag biologische wapens

Aanwijzing ambtenaren Uitvoeringswet verdrag biologische wapens
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 1, tweede lid, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens (Stb. 1981, 187);
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren belast met het toezicht als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de wet, worden aangewezen:
1. de ambtenaren van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
2. de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
3. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in de Staatscourant.
's-Gravenhage, 18 oktober 1990
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,
minister
voor deze:
De
secretaris-generaal