Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Aanwijzing ambtenaren toezicht naleving voorschriften Wet op de kansspelen
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing ambtenaren toezicht naleving voorschriften Wet op de kansspelen

Aanwijzing ambtenaren toezicht naleving voorschriften Wet op de kansspelen
De staatssecretaris van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op artikel 30w van de Wet op de kansspelen;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens Titel IVb van de Wet op de kansspelen worden aangewezen: de ambtenaren van de Dienst van het IJkwezen voorzover zij daartoe een schriftelijke opdracht hebben verkregen van de hoofddirecteur van de Dienst van het IJkwezen.
Artikel 2
Dit besluit zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking.
's-Gravenhage, 30 december 1986
De voornoemd,
Staatssecretaris
Namens de
staatssecretaris,
Het ,
Hoofd van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht