Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Aanwijzing ambtenaren
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing ambtenaren

Aanwijzing ambtenaren
De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij.
Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 6, eerste lid, 51, eerste lid, 53, vierde lid, en 56, onderdeel a, van het Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) en op artikel 2, onderdelen a en b, van het Koninklijk besluit van 26 november 1957 (Stb. 513);
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaar, bedoeld in de artikelen 5, eerste lid , 6, eerste lid , 51, eerste lid , 53, vierde lid, en 56, onderdeel a, van het Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) en in artikel 2, onderdelen a en b, van het Koninklijk besluit van 26 november 1957 (Stb. 513) wordt aangewezen de directeur van de kring als bedoeld in artikel 4 van de regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 13 september 1983, nr. J. 3762 (Stcrt. 181).
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 28 juni 1984
De van Landbouw en Visserij ,
Staatssecretaris
Voor deze,
De ,
secretaris-generaal